روش محاسبه تعداد قالب آجری که در یک متر مربع جا می شود برای ابعاد مختلف آجر

روش محاسبه تعداد آجری که در یک متر مربع جا می شود بسیار ساده می باشد و تنها نکته آن بند آجرها می باشد ، که به فاصله بین آجرها در زمان اجرا بند آجر گفته می شود و این فاصله را معمولا یک سانتیمتر در نظر می گیرند .محاسبه به اینصورت انجام می شود :

به طول و عرض آجر یک سانتیمتر اضافه می کنیم و طول و عرض جدید را در هم ضرب می کنیم و حاصل ضرب را X می نامیم :

X = (یک سانتیمتر + عرض آجر ) * ( یک سانتیمتر + طول آجر)

برای انجام این محاسبه بایستی واحد تمامی پارامترها یکی باشد به همین خاطر یک مترمربع را به سانتیمتر تبدیل می کنیم که برابر با ۱۰۰۰۰ سانتیمترمربع می شود :

مترمربع ۱ = ( متر ۱)*( متر ۱) <--- فضایی با عرض یک متر و عرض یک متر = یک متر مربعبا توجه به اینکه هر متر مساوی با 100 سانتیمتر می باشد پس یک مترمربع : سانتیمترمربع 10000 = ( سانتیمتر 100 ) * ( سانتیمتر 100)حال برای محاسبه تعداد قالب آجر در هر مترمربع 10000 را تقسیم بر X که در بالا گفته شد می کنیم و عدد حاصل بعد از گرد کردن به سمت بالا ، تعداد قالب آجر در یک مترمربع میباشد که برای آجرهای مختلف 10000 ثابت بوده و فقط حاصل ضرب طول و عرض آجر بعد از اینکه یک سانتیمتر به آن اضافه کردیم را به جای X قرار می دهیم و تقسیم را انجام میدهیم ، به طور مثال برای آجر چهارگوش 10 * 10 ، حاصلضرب طول و عرض جدید 121 می باشد و از تقسیم 10000 بر عدد 121 عدد 82/64 حاصل می شود ، که بعد از گرد کردن آنحاصل 83 می شود که دقیقا تعداد قالب آجر 10*10 در هر مترمربع به ازای بند یک سانتیمتر 83 عدد می باشد . در صورتی که بند بین آجرها عددی غیر از یک سانتیمتر باشد ، طول وعرض آجر با آن عدد جمع می شود و سپس در هم ضرب می شوند .فروش آجر به صورت مترمربعی با احتساب بند یک سانتیمتر می باشد که در عین اینکه غیرمنطقی می باشد ، این مسئله در فروش آجر نما عرف می باشد ، که در صورت نداشتناطلاع از این مسئله ممکن است برای خریدار ایجاد سوتفاهم کند ، که این موضوع به صورت مجزا در جلوتر کاملا توضیح داده شده است .

اشتراک گذاری در

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. کادرهای خواسته شده با * مشخص شده اند

15 − 1 =

ارسال نظر

خدمات آجر چارک