انواع پوششهای مورد استفاده برای آجر

نیاز به مشاوره دارید؟

برای دریافت مشاوره رایگان در رابطه با خدمات چارک بریک با ما تماس بگیرید .

بعد از اجرا کردن آجر و بندکشی آنها می توان پوششهایی را با توجه به ویژگیهایی که دارند روی نما اجرا نمود که به غیر از بعضی شرایط خاص اجرای آنها الزامی نیست و بصورت دلخواه استفاده می شوند و مانند لایه ای محافظ برای نمای شما هستند .
اجرا کردن این پوشش ها نیز به دو صورت اسپری کردن توسط پیستوله یا با استفاده از قلمو رنگزرنی انجام می شود . پوششهای گفته شده شامل موارد زیر می باشند :
1 - پوششهای آبگریز کننده سطح یا همان مواد نانو که به دو صورت پایه آب و پایه حلال در بسته بندیهای 1 لیتری ، 12 لیتری و 20 لیتری توسط آجر چارک عرضه می شوند که در مورد ویژگیها و تفاوت هر یک در قسمت مقاله های آموزشی توضیح داده شده است .
2 - رزین مورد استفاده برای آجر
یکی از تفاوتهای اصلی این دو پوشش دراینست که مواد آبگریز تغییر ظاهری در نمای آجری شما ایجاد نمیکند و سطح کار قبل و بعد از اجرا کاملأ یکسان است در صورتیکه رزین سطح کار را براق کرده و رنگ آجرها را پررنگتر و زنده تر نشان می دهد که در صورتیکه از لحاظ ظاهری قصد ایجاد تغییر در نمای خود را ندارید مواد آبگریز ویژگیهای بیشتری در مقایسه با رزینها دارد و استفاده از آنها بیشتر توصیه می گردد .