آجر نیمه یا نیمه قزاقی با ابعاد ۵*۵*۲۰

آجر نیمه یا نیمه قزاقی با ابعاد 5*5*20 یکی از آجرهای نمای مرسوم سنتی است ، و به این علت که ابعاد آن نصف یک آجر قزاقی کامل با ابعاد 5*10*20 می باشد به آن آجر نیمه گفته می شود و کاربرد آن به علت ضخیم بودن بیشتر در نمای بیرونی ساختمان می باشد و برای کف سازی هم قابل استفاده می باشد .

نیاز به مشاوره دارید؟

برای دریافت مشاوره رایگان در رابطه با خدمات چارک بریک با ما تماس بگیرید .

آجر نیمه یا نیمه قزاقی با ابعاد 5*5*20 یکی از آجرهای نمای مرسوم سنتی است ، و به این علت که ابعاد آن نصف یک آجر قزاقی کامل با ابعاد 5*10*20 می باشد به آن آجر نیمه گفته می شود و کاربرد آن به علت ضخیم بودن بیشتر در نمای بیرونی ساختمان می باشد و برای کف سازی هم قابل استفاده می باشد .