آجر مشبک گنبدی ۸*۱۰*۱۵

نیاز به مشاوره دارید؟

برای دریافت مشاوره رایگان در رابطه با خدمات چارک بریک با ما تماس بگیرید .

این آجر هم قالب دیگری برای طرحهای مشبک می باشد که دقیقأ به صورت آجر مشبک دیگر هر دوقالب از آن بصورت برعکس روی همدیگر قرار میگیرند با این تفاوت که در این قالب همان طور که در تصویر آن مشخص است در قسمت بالایی قالب که محل اتصال دو قالب به یکدیگر می باشد یک فرورفتگی کوچک قرار دارد که دلیل قرار دادن آن به این خاطر است که حفره توسط چسب یا سیمان پر میشود و باعث استحکام بیشتر آجرهای نصب شده می شود .