آجر کد H1

آجر کد ساده کد H1

آجر نمای ساده بدون شوره با مشخصه کد H1 دارای ابعاد 10*10*2 برای نمای بیرونی و داخلی ساختمان و مراکز تجاری و مراکز فرهنگی مناسب می باشد.

شد