پودربندکشی رنگی

نیاز به مشاوره دارید؟

برای دریافت مشاوره رایگان در رابطه با خدمات چارک بریک با ما تماس بگیرید .

پودرهای بندکشی برای پر کردن فاصله مشخص شده بین آجرها بصورت خمیری در ترکیب با آب در آمده و باابزاری مخصوص به نام قلم بندکشی برای نماهای آجری به منظور ایجاد استحکام بیشتر آجرها در برابر انقباض و انبساط و چسبیدن بهترآنها به سطح کار و همدیگر و همچنین زیباتر شدن نمای آجری کار شده و گرفتن منافذ ایجاد شده استفاده می شود که دارای رنگهای متنوع هستند که به صورت سلیقه ای و متناسب با رنگ آجرهای کار شده انتخاب می گردد . در مورد آجرهای سنتی نصب آجرها با بند و فاصله دار از هم به جای اجرای بدون بند و به هم چسبیده بسیار توصیه می شود ، به این دلیل که این آجرها به علت قالبزنی و تولید دستی ،دارای سطحی ناصاف و شکلی نامنظم می باشند و ماهیت آنها به این صورت است که هیچ کدام از قالبهای آجر شبیه همدیگر نمی باشد که همین مسئله باعث زیبایی و ایجاد حس زنده بودن در نما می گردد ، که در زمان نصب اگر آجرها بدون بند کارشوند به خاطر داشتن این ویژگی کناره های آنها کاملأ روی همدیگر قرار نمی گیرد و بر هم منطبق نیست و ظاهری نامناسب را ایجاد می کند .
مواد بندکشی را میتوان از ترکیب سیمان و پودر سنگ ساخت، ولی پودرهای آماده برای بندکشی بیشتر استفاده می شوند و فواید بیشتری هم در مقایسه با ترکیب گفته شده دارند که شامل : داشتن تنوع بیشتر از لحاظ رنگی و همچنین همچون آبگریزبودن و عدم نفوذ رطوبت به سطح کار همچنین به علت عدم وقوع خطای انسانی در مقدار مواد درزمان ترکیب کردن و همچنین مرغوبیت آنها مواردی چون ایجاد ترک خوردگی و شوره را بعد از اجرا نخواهیم داشت و به سادگی و در کمترین زمان آماده استفاده می باشند .