دو محصول سفارشی با ابعاد ۴*۶*۲۰ و ۳*۶*۱۳

این دو محصول سفارشی بسیار زیبا که به صورت مکمل در کنار هم اجرا می شوند ، برای استفاده در پروژه بسیار زیبای فولادشهر اصفهان به دستور معمار محترم پروژه جناب مهندس علیخانی به صورت سفارشی تولید گردید و بعد از آن به دلیل استقبال زیاد ازین محصول ، به گروه محصولات آجر چارک اضافه گردید و چندین پروژه فاخر بعد از پروژه فولادشهر با اینش محصول زیبا اجرا و نماسازی شد و در تمامی پروژه های مذکور کمال رضایت کارفرمایان محترم را بعد از اتمام کار به ارمغان آورد .

نیاز به مشاوره دارید؟

برای دریافت مشاوره رایگان در رابطه با خدمات چارک بریک با ما تماس بگیرید .

این دو محصول سفارشی بسیار زیبا که به صورت مکمل در کنار هم اجرا می شوند ، برای استفاده در پروژه بسیار زیبای فولادشهر اصفهان به دستور معمار محترم پروژه جناب مهندس علیخانی به صورت سفارشی تولید گردید و بعد از آن به دلیل استقبال زیاد ازین محصول ، به گروه محصولات آجر چارک اضافه گردید و چندین پروژه فاخر بعد از پروژه فولادشهر با اینش محصول زیبا اجرا و نماسازی شد و در تمامی پروژه های مذکور کمال رضایت کارفرمایان محترم را بعد از اتمام کار به ارمغان آورد .